Promovare Gratuita - Top123
 

GHID DE PREZENTARE
CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ MILCOIU

Centrul de îngrijire și Asistență  Milcoiu este situat pe drumul județean DJ 670, la o distanță de 18 km de Rm Vâlcea și 40 km de Pitești.
Adresa:
Sat Ciutești, nr. 45 Comuna Milcoiu Județul Vâlcea, Tel. 0248/240045
Centrul Rezidențial, înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.79/31 mai 2007 ca structură fără personalitate juridică, este destinat persoanelor adulte cu handicap, cu abilități de trai în comunitate scăzute sau medii și persoanelor adulte cu dizabilitțăi aflate în risc de instituționalizare.
Clienții inițiali au fost transferați din Centrul de Îngrijire și Asistență  Păușești Măglași, care a funcționat într-o clădire aparținând Episcopiei Râmnicului. Locația a fost revendicată și obținută prin hotărâre executorie, conform Legii 10/2001, fiind necesară găsirea unor noi soluții și locații pentru transferul beneficiarilor.
Lucrările de amenajare s-au realizat din fonduri Phare RO/2003/005-551.01.04.01 NAPH-VL 60.

Obiective generale:
1. Închiderea Centrului de Îngrijire și Asistență Păușești Măglași.
2. Reducerea riscurilor generate de supraaglomerarea din centrele rezidențiale destinate persoanelor cu dizabilități.

Obiective specifice:
1. Asigurarea unor condiții decente de viață pentru cei 40 de beneficiari:
- găzduirea și îngrijirea beneficiarilor conform nevoilor specifice ale acestora și standardelor minime de calitate;
- crearea unui mediu familial: personalizarea spațiului;
- creșterea gradului de intimitate prin crearea unui aspect familial,
- contacte cu comunitatea;
2. Creșterea / prezervarea gradului de autonomie personală a beneficiarilor:
- creșterea responsabilității proprii pentru activitățile casnice;
- diversificarea serviciilor de recuperare/reabilitare;
- creșterea gradului de participare a beneficiarilor la activitățile centrului;

Grupul țintă:

 • beneficiari direcți - 40 de persoane adulte cu abilități de trai în comunitate scăzute și medii, dintre care 2 persoane provenite din familii aflate în situație de criza, care vor beneficia de componenta de Asistență  temporară.
 • beneficiari indirecți - comunitatea locală.

Locația este compusă din doua pavilioane impartite după cum urmează:
Pavilion 1:

 • La parter: camera de vizită, cabinetul de asistență medicală, 4 dormitoare, 1 izolator, 7 grupuri sanitare, sală de mese, bucătărie, spațiu depozitare cazarmament, spațiu depozitare alimente, sala de artterapie.
 • La etaj: 11 dormitoare, 1 terasă, 4 grupuri sanitare, sala kinetoterapie, club, cabinet de recuperare/ socializare, sala de ergoterapie.

Pavilion 2: spălătorie/curățătorie, lenjerie, grup sanitar personal, vestiar, magazie alimente, spațiu depozitare, centrala termica.

Structura de personal prevede:

 • Serviciul coordonare și administrație: 1 medic primar/ sef de centru; 1 asistent   social  coordonator; 1 administratori referent contabil; 1 magaziner.
 • Serviciul de asistență medicală: 1 medic psihiatru/generalist, 6 asistente medicale; 1 asistent igiena; 15 infirmiere.
 • Serviciul de evaluare recuperare - socializare, consiliere: 1 psiholog, 1 asistent social; 1 ergoterapeut: 1 maseur; 1 kinetoterapeut/fizioterapeut.
 • Serviciul de preparare și servire a mesei: 1 bucătar-ospătar; 2 ajutori bucătari; 1 asistent dietetician; 1 infirmier;
 • Serviciul de întreținere și paza: 6 ingrijitori; 2 supraveghetori noapte; o lenjereasa ; o spălătoreasă ; 3 fochisti; 1 șofer; 2 muncitori calificați

Serviciile sociale furnizate în centru sunt:
Găzduire: Beneficiarii sunt găzduiți pe perioada nedeterminată într-un spațiu sigur și confortabil, personalizat, cu spații comune ușor accesibile, dotate cu facilități specifice persoanelor cu dizabilități. Locația este situată în comunitate și este racordată la toate utilitățile necesare.

Servicii de îngrijire: se referă la hrănire, igiena personală, supravegherea și menținerea sănătății beneficiarului.
- Hrănirea - Centrul de Îngrijire și Asistență  asigură beneficiarilor o alimentație corespunzătoare calitativ și cantitativ, în concordanță cu nevoile și preferințele lor. Se ține cont de recomandările medicale. Beneficiarii sunt încurajați de către personalul centrului să se alimenteze singuri.
- Igiena personală - Se vor asigura condiții adecvate de păstrare a igienei personale și a colectivității în care trăiesc, obiecte de igienă personala, îmbrăcăminte și încălțăminte adecvate, personal calificat pentru ajutor în menținerea igienei personale, spații sigure și accesibile, adaptate nevoilor specifice;
- Supravegherea și menținerea sănătății. Fiecărui beneficiar i se vor asigura controale medicale de rutină la primirea în unitate; la intervale de timp stabilite (în funcție de vârstă și de starea de sănătate generală); în situații de urgență și la ieșirea din unitate. Serviciile sunt oferite de medicul unității, 6 asistente medicale și de medicul de familie la care vor fi înscriși.

Servicii  de  recuperare  și  de  socializare  -  scopul  acestora  va fi reintegrarea beneficiarului recuperat din punct de vedere biologic, motor si psihologic într-o viață activă, în măsura posibilităților individuale.

Tipurile de activități de recuperare și socializare asigurate de centru constau în: ergoterapie, art-terapie,   kinetoterapie, socializare, consiliere psiho-socială, dezvoltarea abilităților de autogospodărire, participarea la viața socială a comunității.
Se urmărește evitarea dependenței prin creșterea/prezervarea restantului funcțional și asigurarea unui grad cât mai înalt de autonomie. Prin socializare se intenționează dezvoltarea abilităților personale în context social.

Prin înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență  Milcoiu se urmăresc următoarele obiective:

 • Dezvoltarea de servicii specializate personalizate pentru rezidenții din centru;
 • Creșterea capacității instituției de a dezvolta servicii la standarde minime de calitate pentru persoanele cu dizabilități cu grad crescut de dependență;
 • Îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor;
Extinderea și diversificarea modalităților de prevenire a instituționalizării persoanelor cu handicap aflate în familie, prin componenta de asistență  temporară care oferă alternative comunitare.

[sus]

Copyright Parohia Vărzaru. Toate drepturile rezervate. Web master: tavy_dum@gmail.com.com