Promovare Gratuita - Top123

Hristos împărtășit copiilor

Joi, 12 martie a.c., la Protoieria Pitești, în cadrul ședinței administrative lunare a fost lansat proiectul Hristos împărtășit copiilor. Alături de Pr. Anton DICU, inspector eparhial și coordonatorul Biroului de Catehizare a Tineretului au fost prezenți Pr. Iuliu CHIRIȚĂ, protopopul Protopopiatului Pitești, Pr. Octavian DUMINICĂ, coordonatorul activității catehetice în cadrul Protoieriei Pitești și un număr de 117 preoți.
În cadrul acestei întâlniri a fost subliniat faptul că proiectul Hristos împărtășit copiilor  este un proiect de educație biblică, de educație catehetică, care se adresează în primul rând parohiilor și copiilor din comunitățile eclesiale mici. Este un produs articulat pe nevoile comunității de astăzi: educația biblică, nevoia de formare biblică, nevoia de transferare a cuvântului lui Dumnezeu în inimile copiilor, un fel de responsabilitate pe care generația adulă o are față de generația de mâine.
Proiectul "Hristos Împărtășit Copiilor", numit astfel la inițiativa IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, actualul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, este o inițiativă a Editurii Gospel Light lansată în spațiul eclesial răsăritean în urmă cu 10 ani, inițiativă desfășurată în parteneriat cu Bisericile Ortodoxe locale.
Scopul acestui proiect este de a pune la dispoziția preoților și cateheților un set de instrumente catehetice de care au nevoie pentru a transmite copiilor, încă de la cele mai fragede vârste, învățăturile biblice și a-i ajuta astfel să atingă maturitatea întru credință.
Până în prezent proiectul a fost lansat și se află în plină desfășurare în următoarele țări: Albania, Armenia, Bosnia, Georgia, Egipt, Liban și Federația Rusă, Bielorusia, Polonia, România. În România, proiectul se desfășoară cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, aprobat în ședința din 17 - 18 ianuarie 2006, la inițiativa Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.
Într-o țară în care bogăția unora contrastează puternic cu sărăcia altora, adevăratele valori trebuie reînviate. Acum pentru prima dată în România există această posibilitate, ea a venit prin proiectul "Hristos împărtășit copiilor" (ora de studiu biblic de la biserică).
Cui se adresează?
Proiectul se adresează copiilor între 6 și 17 ani, deci un target de aproximativ 3 mil. de copii din toată țara.
Proiectul are două direcții majore:
- tipărirea seturilor de ghiduri (manualele pentru copii și ghidurile pentru cateheți);
- organizarea de traninguri pentru cateheți.
Noutatea adusă de ghidurile catehetice propuse o reprezinta metoda modernă de predare a unor cunoștințe religioase (biblice, liturgice, istorice, aghiografice, iconografice), precum și accentul pus pe însușirea și aplicarea în viața de zi cu zi a acestor cunoștințe. Fiecare lecție are, la sfârșitul ei, o serie de îndrumări practice strâns legate de conținutul respectivei lecții reunite sub titlul Acasă și în familie.
Diferența între cateheza clasică și Hristos împărtășit copiilor:
Acest proiect propune o nouă metodă prin care se face un fel de aducere la zi a catehezei clasice pe care fiecare absolvent de seminar sau de teologie a învățat-o în școală. Prin noua metodă se renunță la stilul schematic al catehezei care își propune doar să transmită Cuvântul lui Dumnezeu și transformarea catehezei într-un act interactiv în care copilul este pus pe primul loc și în care nevoile și dorințele copilului sunt valorificate la maximum.
Un principiu de bază al acestei metode este: Unui copil nu trebuie să-i spui niciodată ceea ce el singur poate descoperii. Copilul trebuie călăuzit de către catehet și cu ajutorul ghidului catehetic să descopere singur adevărul de credință, să-l intereseze, să-l facă atractiv pentru viața lui și mai apoi să-l aplice în mod concret în viața de acasă și în viața de familie.
Fiecare lecție de catehizare are o adresă exactă și anume să aplice exact acea învățătură de credință fie că e din V.T. fie că e din N.T. sau aspecte liturgice, din viețile sfinților, elemente din spațiul eclesial.
Metoda proiectului nu anulează cateheza clasică și nici nu o contrazice. Aici, elementul cheie este participarea copilului. Atenția nu mai e îndreptată către profesor, către cel ce predă, ci se dorește implicarea celui ce ascultă sau a celui căruia i se adresează mesajul. Cateheza nu trebuie văzută ca o instrucție seacă, ci punerea în aplicare a învățăturilor în viața concretă. Un alt element important în acest proiect este punerea accentului pe adecvarea pe vârste de dezvoltare psihologică.

Are nevoie Biserica Ortodoxă Română de o astfel de inițiativă de revigorare a activităților de catehizare, atâta timp cât în școlile de stat se predă ora de religie? Care este raportul între ora de religie și cateheza din parohii?

  1. Activitatea de catehizare se desfășoară în biserică, la inițiativa preotului paroh, pentru a spori cunoștințele religioase ale enoriașilor, în vederea întăririi lor în credință și în dragoste de Dumnezeu și aproapele; activitatea de predare a religiei se circumscrie unor norme aplicabile întregului învățământ de stat și urmărește predarea unor cunoștințe pe baza unei programe elaborată pentru acest domeniu, edificarea spirituală a copiilor fiind deseori neglijată sau trecută în plan secund;
  2. Deoarece nu i se impun restricții și rigori specifice unui manual care trebuie să se înscrie în politica dusă în domeniul învățământului de ministerul de resort, ghidul catehetic are o mai mare flexibilitate, este structurat ca să atragă pe copii stârnindu-le interesul și captându-le, spre exemplu, atenția prin jocuri și aplicații care nu pot fi incluse într-u n manual;
  3. Faptul că se desfășoară în biserică și nu în școală, adică într-un spațiu în care copilului i se mai predau, de asemeni, biologia sau matematica, conferă orei de cateheză o atmosferă aparte, cadrul oferit de sfintele lăcașuri sporind atenția, receptivitatea și evlavia catehumenului; pictura bisericii și structura sa arhitectonică, mobilierul bisericesc sau vasele liturgice constituie tot atâtea posibilități de a ilustra "pe viu" cele cuprinse în anumite lecții, lucru ce ușurează asimilarea de cunoștințe de către catehumen;
  4. Cateheza poate fi făcută de preotul paroh sau de către o persoană competentă delegată de acesta; oricum, parohul are șansa ca la această oră de cateheză să se poată apropia de m icii săi enoriași, creându-se și o legătură de suflet ca de la ucenic la duhovnic;
  5. Catehizarea efectuată după metoda propusă în ghidurile Hristos împărtășit copiilor creează o adevărată emulație religioasă în sânul familiei, copilul fiind în permanență îndemnat să discute și să aplice în viața de zi cu zi (mai ales în familie) cunoștințele dobândite prin cateheză.
    Concluzia este că ora de religie și cateheza din parohii se află în raport de complementaritate și nu de concurență.
    La ora actuală nu există nici un ghid catehetic pentru copii care să răspundă în mod eficient la solicitările preoților care doresc să desfășoare activități catehetice în parohii, fiind bine cunoscut și faptul că Sântul Sinod a făcut, în mai multe rânduri recomandări în sensul revigorării acestei activități, mai ales în conteztul unei lumi din ce în mai secularizate.

Pașii pentru implementare:
- Identificarea nevoilor copiilor (chestionare);
- Mediatizarea proiectului în fiecare parohie; credincioșii trebuie să știe că este o acțiune a Bisericii, este o acțiune aprobată de Biserică, este o acțiune desfășurată în folosul copiilor pentru a deveni mai buni. Responsabilizarea părinților;
- Stabilirea grupelor de copii (nu mai mult de 20/grupă) se pornește cu cei apropiați de biserică;
- Obținerea acordului părinților (dacă de poate în scris - cerere preot/acord părinte);
- Stabilirea unui buget (cca 40 Lei/lună pt o grupă de 20 de copii); obținerea de fonduri de la un sponsor prin modul de abordare (prezentarea, eventual, a proiectului și insistarea pe zidirea unui suflet de copil are mare valoare); identificarea surselor de finanțare (cutia milei, primărie, autorități locale, sponsori, părinți);
- Achiziționarea materialelor de curs (ghidurile) și a altor materiale necesare organizării sesiunilor de cateheză biblică; achiziționarea materialelor didactice necesare în funcție de vârstele grupelor de copii pentru și cu care se vor organiza catehezele biblice:
- Stabilirea programului de catehizare - de comun acord cu grupa de copii și cu programul preotului.; după stabilirea programului el trebuie să devină obligatoriu atât pentru preot cât și pentru copii; Transmiterea programului către Protoierie;
- Determinarea unei metode de evaluare a copiilor;
- Stimularea și recompensarea celor care sau implicat în organizarea sesiunilor dar și a copiilor (organizarea de spectacole, excursii, pelerinaje, felicitări scrise etc).

Calendarul implementării:
- Mediatizarea: - 21 Martie;
- Stabilirea grupei de copii și acordul părinților: 04 Aprilie;
- Stabilirea programului: 12 Aprilie (Duminica Floriilor).

Fiecare preot, odată implicat în acest proiect va trebui să se întrebe:
Care sunt rezultatele pe care sper să le obțin în urma implicării mele în proiectul Hristos împărtășit copiilor (HIC)?
Care este scopul final pe care dorim să-l atingem cu fiecare curriculum de curs (manual) pe care-l oferim unui copil?
Cel mai cuprinzător și concis răspuns este "vieți transformate". Rezultatul așteptat, dorit al activității didactice a bisericii constă în schimbarea progresivă, pozitivă care survine în viața fiecărui învățăcel.
Și nu vorbim despre schimbarea de dragul schimbării, ci de acea schimbare care să conducă la maturitatea spirituală. Educatorul creștin are succes în activitatea sa dacă cei pe care-i îndrumă și învață se transformă din ce în ce mai mult, devenind imaginea lui Hristos, înaintând pas cu pas în demersul către maturizarea spirituală.
Activitatea catehetică face parte implicit din activitatea și misiunea preotului. Se dorește trezirea vocației de catehet în inima fiecărui preot, conștientizarea preotului despre faptul că a face cateheză nu este o activitate auxiliară, o alternativă pentru ora de religie, este o activitate vitală pentru un preot care, dacă nu-și formează tinerii și nu-i transformă în ideea maturității în credință și a asumării numelui de creștin pentru tot restul vieții se poate pune la îndoială, la un moment dat, chiar existența din multe puncte de vedere a parohiei lui. Se dorește ca acest proiect să fie adoptat de fiecare parohie. Trebuie să se vadă în fiecare parohie și să se regăsească în generația de mâine. Se dorește ca slujitorul de astăzi să se gândească la mâinele parohiei lui, la mâinele bisericii lui, la credinciosul de mâine. Copilul de astăzi este credinciosul de mâine.
Există în general o rezistență la nou. Noutatea este percepută uneori ca o pierdere și nu ca o oprotunitate. Hristos împărtoșit copiilor este o oportunitate, oprotunitatea pentru fiecare parohie de a pregăti credinciosul de mâine.

Pr. Octavian DUMINICĂ

Mai citiți și - Rolul catehezei în parohie, astăzi, Grigore Meșteroaie

[sus]

 
Copyright Parohia Vărzaru. Toate drepturile rezervate. Web master: tavy_dum@gmail.com.com