Activitatea catehetică din anul 2009

   
  Protejarea familiei  
       

Parohia Vărzaru este și ea una din parohiile din Protoieria Pitești care s-a străduit să implementeze proiectul național de educație biblică Hristos împărtășit copiilor.
Enoriașii Parohiei Vărzaru au o medie de vârstă relativ mică ( 47 de ani), cu toate acestea numărul copiilor este mic raportat la numărul de familii (105 gospodării). În urma procesului de implementare au fost formate două grupe de copii: 11 copii la Grupa I cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani și 6 copii la Grupa II cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani.
În perioada 01 martie 2009 - 12 aprilie 2009 și parohia noastră s-a străduit să urmeze toți pașii de implementare a proiectului:
- mediatizarea: 01 - 21 martie. Mediatizarea proiectului de educație biblică s-a realizat prin predici la anvonul bisericii, afișe postate la avizier, la școala și la două dintre magazinele din sat. Proiectul a fost mediatizat și la deschiderea noului an școlar 2009 - 2010.
- stabilirea grupelor de copii: 21 martie - 04 aprilie După ce enoriașii noștri au luat la cunoștință despre importanța acestui proiect pentru creșterea duhovnicească a copiilor lor și-au dat acordul scris pentru participarea la orele de catehizare organizate în biserica parohială Vărzaru.
- stabilirea programului: 04 aprilie - 12 aprilie. În urma discuțiilor purtate cu copii și părinții acestora s-a fixat, de comun acord, și programul (ziua și ora) când să se desfășioare ora de catehizare. Astfel a fost fixată ziua de sâmbătă a fiecărei săptămâni, ora 18.00.

Ne-am străduit să oferim copiilor toate condițiile necesare unei bune desfășurări a activității cateheice (lumină, spațiu adecvat, căldură, mijloace pedagogice specifice). Pe toată această perioadă copiii participanți la orele de catehizare au primit diverse obiecte (iconițe, cruciulițe) și o serie de cărți ca supor didactic.


Tot pentru o bună desfășurare a activității catehetice a fost achiziționat și un flip chart (white bord) și un set de markere colorate. În prezent dispunem de un laptop cu ajutorul căruia putem viziona filme religioase, documentare sau alte materiale didactice media. Pe viitor intenționăm să achiziționăm și un videoproiector.

Lecțiile și temele catehetice au fost susținute cu regularitate (existând totuși și unele excepții) respectându-se îndrumările din Gidurile catehetice.

Trebuie să menționăm că ne-am bucurat și de buna colaborare a domnului învățător Constantin Feloiu care ne-a susținut în această activitate oferindu-ne, atunci când a fost cazul, spațiul Școlii generale cu clasele I-IV la care domnia sa predă. Deasemenea ne-a susținut în mediatizarea acestui proiect de educație biblică prin organizarea de întâlniri cu părinții în cadrul școlii. Tot împreună cu domnia sa a fost derulat și parteneriatul educațional Să ne cunoaștem aproapele, parteneriat ce a avut ca obiective: dezvoltarea sentimenelor de iubire și într-ajutorare reciprocă, sensibilizarea comunității locale și mai ales a tinerilor cu privire la problemele de integrare socială cu care se confruntă persoanele cu deficiențe sau de diferite etnii, conștientizarea și promovarea valorilor spirituale și religioase în învățământul gimnazial.

Alte activități:
- Seară duhovnicească: Nașterea Domnului, nașterea noastră la o viață nouă

 


- Pelerinaj la mânăstirile bucureștene: Biserica și palatul Cotroceni, Catedrala Patriarhală (închinare la moaștele Sf. Dimitrie Basarabov și ale Sf. Vasile cel Mare), Mânăstirea Stavropoleos, Mânăstirea Antim și Mânăstirea Cernica (închinare la moaștele Sf. Calinic de la Cernica, vizitarea cimitirului mânăstirii)

- Împodobirea bradului de Crăciun la Centrul de Îngrijire și Asistență Milcoiu și oferirea de daruri bătrânilor și asistaților din acest centru. Acțiunea a fost denumită  Colind din suflet de copil

 

Ne propunem ca în anul 2010 să intensificăm și mai mult activitatea catehetică prin achiziționarea de materiale didactice noi și prin organizarea de noi activități educative.


[sus]

 
             
  Sponsori site    
 
 
   
           
             
Copyright Parohia Vărzaru. Toate drepturile rezervate. Web master: tavy_dum@gmail.com.com