Buimăceala înainte de Paști
În prima săptămână a Postului Mare, înainte de Duminica Ortodoxiei, apare un material despre Rămășițele lui Iisus, expuse luni la New York. Se vede că lumea „științific㔠se cam uită prin calendarul ortodox și catolic, mai ales că anul acesta Paștele se serbează la aceeași dată. O lovitură de ciocan „științific” era de așteptat. Bine că nu-i vorba de Mahomed!
De la o sumară citire, oricine își dă seama că, în nici un caz, nu se poate da unor păreri, denumirea de cercetare științifică:
1.    Din cele 10 sicrie despre care este vorba, nu au fost cercetate decât șase. Sicriele nu erau folosite în acea perioadă la evrei. Mărturiile biblice, despre care nu este cazul acum să le abordez, vorbesc despre punerea Mântuitorului în giulgiu, precum era tradiția. Distincția între giulgiu și sicriu este clară, iar ipoteza inscripțiilor de pe sicrie nu poate fi luată în calcul pentru că n-au fost sicrie în vremea aceea, după cum bine se știe.
2.    Starea socială a lui Iisus, după cum reiese din toate documentele autentice existente, nu era una privilegiată, nu avea nici măcar o vizuină unde să-și plece capul, ceea ce nu-i permitea să achiziționeze chiar o peșteră întreagă, și auzi? pentru a înmormânta zece membri ai familiei sau apropiații. Drept dovadă că a fost așezat în mormântul lui Iosif din Arimateea. Despre asta nu suflă savanții nici o vorbă. Dacă erau cât de cât „științifici” foloseau, barem de ochii lumii, și Evangheliile din Noul Testament pe care le citește toată lumea creștină.
3.    În nici un document autentificat nu se menționează că Iisus a avut frați după trup, soție sau copii (noțiunea de frate este clarificată chiar de Mântuitorul, tocmai pentru că existau neclarități: „Iar El i-a zis: Cine este mama Mea și cine sunt frații Mei?  Și, întinzând mâna către ucenicii Săi, a zis: Iată mama Mea și frații Mei. Că oricine va face voia Tatălui Meu Celui din ceruri, acela îmi este frate și soră și mamă.” (Matei 12, 48-50).
4.    Mai mult, există numeroase dovezi despre pătimirile, moartea și Învierea Domnului Hristos și, doresc să subliniez acest fapt, cu sute de ani înainte de Nașterea Domnului. Profeții Vechiului Testament au prezis Învierea Domnului (Psalmul 15, 10; Isaia 53, 11; Daniel, capitolul XII Vedenie despre învierea morților și despre Antihrist. „Iar tu, Daniele, ține ascunse cuvintele și pecetluiește cartea până la sfârșitul vremii. Mulți vor cerceta-o cu de-amănuntul și va crește știința.” (Daniel 12, 4). Mai exemplific cu un citat din Isaia 53, 11 „… Și fiindcă Și-a dat viața ca jertfă pentru păcat, va vedea pe urmașii Săi, Își va lungi viața și lucrul Domnului în mâna Lui va propăși.”
5.    Nimic din istoria mântuirii nu s-a petrecut fără o pregătire a oamenilor. Ceea ce se întâmplă ad-hoc, acum, este profețit din vreme pentru ucenicii Domnului: „Căci va fi atunci strâmtorare mare, cum n-a fost de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și de nu s-ar fi scurtat acele zile, n-ar mai scăpa nici un trup, dar pentru cei aleși se vor scurta acele zile. Atunci, de vă va zice cineva: Iată, Mesia este aici sau dincolo, (sarcofagul oamenilor de știință) să nu-l credeți. Căci se vor ridica hristoși mincinoși și prooroci mincinoși și vor da semne mari și chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putință, și pe cei aleși. Iată, v-am spus de mai înainte. (Matei 24, 21-25).
După cum vedeți, Iisus știa despre cei care azi pun la cale negarea Învierii lui Iisus.
6.    „Cea mai mare descoperire arheologică din istoria omenirii”, după cum menționează ediția online a cotidianului israelian Yediot este, de fapt, continuarea unui episod început imediat după ce arhiereii și bătrânii evreilor au aflat de la cei care păzeau mormântul Mântuitorului: „…iată unii din strajă, venind în cetate, au vestit arhiereilor toate cele întâmplate. Și, adunându-se ei împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat bani mulți ostașilor, zicând: Spuneți că ucenicii Lui, venind noaptea, L-au furat, pe când noi dormeam;  Și de se va auzi aceasta la dregătorul, noi îl vom îndupleca și pe voi fără grijă vă vom face. Iar ei, luând arginții, au făcut precum au fost învățați. Și s-a răspândit cuvântul acesta între Iudei, până în ziua de azi.” (Matei 28, 11-15).
Atunci, ca și acum! Vedeți? Nimic nou sub soare! Și va continua. E vorba și de un așa zis mormânt al lui Iisus și în India. Ce, indienii să nu aibă și ei niște sarcofage și niște inscripții?
7.    Comportamentul ucenicilor Domnului este un alt argument al Învierii lui Iisus. Cei care l-au negat pe Domnul în perioada pătimirilor, stăteau cu teamă. Cât a stat Iisus Domnul în mormânt cu trupul, ucenicii și femeile mironosițe, n-au crezut, până nu au văzut cu ochii lor pe Domnul Iisus înviat. Trecerea bruscă de la o astfel de stare, de teamă, la starea mărturisirii cu propria lor viață, este dovada cea mai puternică a învierii lui Iisus!
8.    Accentuez, în acea perioadă, ucenicii și-au mărturisit credința cu propria lor viață. Cum se putea una ca asta, dacă Iisus n-ar fi înviat? Nu au avut nici un avantaj material, nu au făcut parte din nici un ordin pământesc, dându-și viața, deplin încredințați de cuvintele Domnului: „Că cine va voi să-și scape sufletul îl va pierde; iar cine își va pierde sufletul pentru Mine îl va afla. Pentru că ce-i va folosi omului, dacă va câștiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său?” (Matei 17, 25-26).
Mărturisirea lui Hristos, cu jertfirea vieții, s-a continuat și se continuă până la sfârșitul lumii, fără o cauză materială, pământeană. Acesta chiar este un argument științific, cu dovezi arheologice palpabile, viețile sfinților, moaștele sfinților, actele martirice și minunile care se arată în viața fiecărui om.
Numai să ai ochii să vezi și să fii cinstit cu tine însuți și cu alții.
Ei, ce să faci, primăvara vine și cu ceva zarzavat științific. E drept, trufanda de mâna a doua. Cea de mâna întâi a fost Codul lui Da Vinci, de Dan Brown.
Se vede că prima fabulație trebuie susținută de o a doua, mai picantă. Că e vorba de ficțiune a lămurit-o însuși Dan Brown când se comenta cartea. N-ați văzut comentarii de pe Național Geografic și ce spunea Dan Brown despre cartea Codul lui Da Vinci? El însuși o considera ca o ficțiune, deci literatură științifico-fantastică. Chiar la prima prezentare televizată, în direct, cel care a fost întrebat despre exactitatea rezultatelor ADN-ului a mărturisit că ar fi oarecare dubii. Ceea ce este foarte important este ca să se considere mai întâi cercetarea inscripțiilor de pe sarcofag și după aceea, în al doilea rând, să se ia în considerație ADN-ul.
Auziți? Puteți să credeți că oamenii de știință chiar că nu s-au pus de acord asupra buimăcelii științifice?
Cioran a săpat și mai sus, și mai jos, prin genuni. Vroia să stropșească totul. N-a reușit decât să se stropșească pe sine.
N-avem ce să-I facem lui Dumnezeu!
El e întreit în Persoane!
Iisus e acolo sus și aici între noi.
Eu l-am văzut!

† Calinic
Episcop al Argeșului
și Muscelului

 

[sus]

 
 
 
 
 
 
Copyright Parohia Vărzaru. Toate drepturile rezervate. Web master: dum_tavy@hotmail.com