Promovare Gratuita - Top123

Rolul catehezei în parohie, astăzi

 


Catehizarea, transmiterea învățăturilor referitoare la credința ortodoxă, are în istoria creștinismului un fundament de netăgăduit. Ea a fost una dintre principalele forme de răspândire și de însușire a învățăturilor creștine. După ani de lipsă a educației religioase, cateheza trebuie să își reocupe locul între preocupările slujitorilor Bisericii. Acest proces presupune două direcții principale: catehizarea diferitelor grupuri sociale și catehizarea individuală, adică a fiecărei persoane în parte. Prezentăm mai jos un interviu cu părintele profesor Nicolae Bordașiu, parohul Bisericii "Sfântul Silvestru" din București, cu o experiență pastorală de aproape 40 de ani ca slujitor al Biseriii, un interviu luat de Grigore Meșteroaie, redactor la Ziarul Lumina. Părintele subliniază în acest interviu rolul și importanța catehizării în viața creștină.

Grigore MEȘTEROAIE

Părinte profesor, ce presupune catehizarea individuală?
Catehizarea, prin ea însăși, este un proces continuu. Începutul ei îl cunoaștem. Sfârșitul, nu. Este, de fapt, împlinirea poruncii dumnezeiești: "Mergând, învățați toate neamurile". Potrivit acestor cuvinte, catehizarea trebuie să fie continuă. Cateheza înseamnă împărtășirea învățăturii creștine prin procesul de învățare. Împlinind această poruncă dumnezeiască, înșiși Apostolii au fost primii care au promovat-o. Prin cuvânt, toate au fost făcute de Dumnezeu. Tot prin cuvânt, propovăduit de Sfinții Apostoli și transmis prin tradiție episcopilor, preoților, se arată o misiune care are scopul de a împărtăși învățătura creștină atât colectiv, cât și individual. Prin această catehizare individuală se întărește ceea ce individul a putut afla prin învățătura de obște, prin catehizarea mulțimilor, lucru absolut necesar, pentru că, în felul acesta, cunoștințele pe care le primesc credincioșii prin catehizarea individuală se întăresc, se verifică, asemănându-se acest proces cu principiile și conținutul orei de Religie din școală. Prin ascultare individuală se află cum și cât și-au însușit cei care ascultă cateheză din învățătura care a fost transmisă spre ei. Cum lucrarea catehezei de către preot are scopul mântuirea lui, a credinciosului, înseamnă că prin cateheza individuală se consolidează lucrarea de mântuire a credincioșilor.

Care ar fi mijloacele de catehizare individuală cele mai potrivite în zilele noastre?
Este foarte greu să ne referim la un anumit fel de mijloace. Înainte de toate, trebuie să existe o formă atrăgătoare, fiindcă dacă ești scolastic, dacă ești cu oarecare rigiditate, credincioșii se pot depărta. Forma cea mai atrăgătoare pentru o catehizare individuală o reprezintă revistele ilustrate, ziarele cu conținut religios, pe care cu voia lui Dumnezeu acum le avem și în Patriarhia noastră, care tratează subiecte legate de spiritualitate. În mod sigur, o revistă dacă este prezentată, un ziar dacă este recomandat se pot înfiripa discuții asupra temelor cuprinse. Această formă ar fi atrăgătoare și accesibilă în vremea noastră pentru toate categoriile sociale: copii, tineri, bătrâni.

Mass-media are un rol important în catehizare
Ar fi potrivite, după cum am indicat mai înainte, acele mijloace mass-media. Pentru a înțelege mai bine ce vreau să spun, o să vă dau un exemplu. De curând am participat în calitate de invitat al unei emisiuni la Televiziunea TRINITAS. S-a difuzat un film documentar referitor la situația mea în perioada comunistă. Nici nu mi-am dat seama la început cât de benefică este lucrarea aceasta, prin mass-media, pentru popor, pentru că majoritatea credincioșilor utilizând într-un mediu destins, acasă, radioul sau televiziunea, văzând acel film cu oarecare aspect istoric, un fel de memorial, au venit foarte mulți oameni să mă întrebe, să comenteze cu mine ceea ce au văzut. Atunci am sesizat câtă audiență are televiziunea. La început am fost sceptic că ar avea un oarecare rost când am fost solicitat să accept apariția, dar când am observat câți au ascultat, am fost uimit. Ce a fost pentru mine de remarcat este că nu numai în parohie, ci chiar și oamenii din afara ei, din toată țara, dintre cei ce mă cunoșteau, m-au anunțat că s-au bucurat de prezența în cadrul acelei emisiuni. Ceea ce pot spune, pentru un tânăr preot, care vrea să realizeze un lucru bun în catehizare, este necesar să aibă materialul acesta la îndemână; cu posibilitatea de a expune un film religios, de a expune o oarecare impresie a unuia dintre oamenii cunoscuți în legătură cu o prezență a unui duhovnic (despre părintele Cleopa, Arsenie Papacioc). Lucrurile acestea sunt atrăgătoare și interesante. În biserica noastră parohială, s-a îndătinat obiceiul ca în ziua de luni, după săvârșirea slujbei de seară, să aibă loc cateheze la care, spre surprinderea noastră, credincioșii participă în număr destul de mare pentru o astfel de zi. Relatările care au loc sunt uneori lucruri neobișnuite, inedite. Tot ceea ce e nou ne poate frapa. De aceea, dacă un tânăr preot are la îndemână posibilitatea de a utiliza aceste mijloace în cateheza lui, deci de a-și ilustra cuvântul cu lucruri deosebite, în mod sigur și auditorul va fi mai captat spre ascultare.

Credincioșii trebuie să cunoască mai bine semnificația Sfintelor Taine și a ierurgiilor

Cum procedați sfinția voastră în activitatea catehetică a parohiei pe care o conduceți?
Noi încercăm să împlinim aici, la Biserica "Sfântul Silvestru", cuvântul Apostolului Pavel "cu timp și fără timp". Avem un program de cateheză colectivă, în zilele de luni și vineri, după slujba de seară. Dar nu numai cea colectivă, ci sunt întâmplări pe care omul vine să le istorisească preotului și așteaptă de la acesta cuvântul de învățătură. Fiecare om este un unicat cu probleme personale proprii. Pentru fiecare trebuie să-ți dăruiești timpul tău ca să-l poți ajuta pe el să-și lumineze drumul vieții. Dintre cele mai accesibile momente, Spovedania ocupă un loc aparte. La Spovedanie, de obicei împlinim următorul lucru: întărim credința prin scurte cateheze cu exemplificări pe care le putem da din viața Bisericii, din viața parohiei, din tot ce se poate, cu ocazia Tainei Botezului și a Cununiei, dar în special la Botez, deoarece majoritatea credincioșilor nu cunosc semnificațiile acestei slujbe. Înainte de săvârșirea slujbei Botezului, realizăm întotdeauna o scurtă introducere ce se transformă într-o cateheză despre Sfintele Taine, aceste taine ce cuprind tot ceea ce este esențial pentru mântuire. Și, pe scurt, semnalăm că Botezul este poarta de intrare în creștinism, pecetea darului Sfântului Duh, și apoi Împărtășania. Ca cei prezenți să înțeleagă legătura dintre ele, detaliem conținutul catehezei din care oamenii să priceapă care este rostul, care este parcursul acestor lucrări. Fiindcă atunci când cunosc ceva și înțeleg, trăiesc altfel. La noi, bunăoară, și cu scopul didactic de a-i face pe oameni să nu vorbească între ei, pe parcursul slujbei îi provocăm pe toți să fie ei înșiși participanți în acest popor al lui Dumnezeu, unit în rugăciune, și toți să rostească răspunsurile la ectenii, încât toți sunt captați în lucrare și toți participă cu răspunsul la invitația de a zice "Doamne, miluiește". La taina Cununiei, cateheza se desfășoară după slujba propriu-zisă, când accentuăm faptul că pericopa evanghelică se referă la prefacerea apei în vin ca prima minune pe care a făcut-o Mântuitorul, la o cununie, și apoi subliniem de obicei un fragment dintr-una dintre rugăciunile din cadrul acestei Taine, prin care îi cerem Domnului Hristos să fie de față, cu noi, la fel cum a fost și la nunta din Cana Galileei. Facem această cateheză ca să înțeleagă toți ce înseamnă Taina Cununiei și Taina în general, ca prezență dumnezeiască, și faptul că ele sunt mijloacele mântuirii noastre. În afară de acestea, ne folosim și de prilejul trist al Înmormântării, când iarăși, prin cateheză, îi facem pe oameni să nu utilizeze o formulă atât de obișnuită în lumea de astăzi, fiindcă ni se pare că ne exprimăm frumos atunci dacă spunem "a trecut în neființă". Această formulă arată faptul că viața s-a desființat, or una din rugăciunile Înmormântării clarifică lucrurile: "Trupul să se desfacă în cele din care a fost alcătuit, iar sufletul să se așeze în ceata drepților", deci nu în neființă. Acestea sunt momentele când facem cateheză care, chiar dacă nu este individuală ca la Spovedanie, este folositoare pentru toți.

Sfânta Liturghie, subiect predilect pentru cateheză

Care ar fi temele-cheie de abordat în cadrul procesului de catehizare individuală?
Înainte de toate, cateheza despre Sfânta Liturghie, fiindcă aceasta este slujba la care participă de obicei cei mai mulți dintre credincioși. Or, dacă nu înțelege, nu cunoaște cuprinsul Liturghiei, credinciosul ajunge să stea fără să priceapă de ce se află în Biserică. Și individual, dar mai ales colectiv, cel mai important lucru este cunoașterea acestei slujbe, iar catehizarea oamenilor în sensul acesta este absolut necesară. Apoi, să cunoască mijloacele pe care Dumnezeu ni le-a dat pentru mântuire: Sfintele Taine, ierurgiile. Credinciosul trebuie să știe că în fiecare lucrare este prezența harului lui Dumnezeu, prin energiile necreate. Nu o să poată înțelege întotdeauna omul ce înseamnă energie necreată, dar mereu spunându-i, poate ajunge la înțelegerea și la trăirea prezenței dumnezeiești în cadrul lucrării sfințite și sfințitoare.

Sursa: Ziarul Lumina
[sus]

 
Copyright Parohia Vărzaru. Toate drepturile rezervate. Web master: tavy_dum@gmail.com.com