Necesitatea catehezei

Pr. Nicolae Napoleon Dabu

"...dar fericiți cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc" (Luca 11, 28)

Duhul să nu-l stingeți. Proorociile să nu le disprețuiți. Toate să le încercați; țineți ce este bine; feriți-vă de orice înfățișare a răului. (I Tesaloniceni 5, 19-22)

În scurta mea experiență de preot și totodată duhovnic, am constatat cu surprindere și amărăciune că cea mai mare parte a creștinilor nu cunosc Simbolul Credinței (Crezul), Tatăl nostru, Rugăciunile începătoare, dar nici importanța Sfintei Liturghii sau a Sfintelor Taine, în general. Cum am putea numi această atitudine față de propria credință, de vreme ce din noianul de argumente aduse pentru disculpare, desprindem: comunismul ateu, nepăsarea și nu în ultimul rând "grijile acestei vieți". Cred însă că în primul și în primul rând vina o poartă însuși credinciosul, care, ascunzându-se în spatele unei sintagme ce tinde să se generalizeze: "am credința mea", cade tragic într-o condamnabilă vanitate.

Vă întrebați, firesc, care sunt sursele principale care m-au condus la emiterea acestei concluzii? Pentru a fi cât mai concis, aș dori să amintesc numai două: Taina Sfântului Botez și Taina Sfintei Spovedanii.
Majorității nașilor care girează înaintea lui Dumnezeu, ca "al doilea rând de părinți" pentru cei pe care îi creștinează, le-am adresat întrebarea: "Știți Crezul?". Mi s-a răspuns fie printr-un zâmbet, fie printr-o ridicare din umeri, sau în cel mai "bun" caz prin: "lasă părinte că-l citesc". Bineînțeles, dragi nași, dar știți că datoria primordială în raport cu finul sau finii dumneavoastră este să vegheați la creșterea lor în frica de Dumnezeu și în dreapta credință? Cum vă manifestați această grijă de vreme ce nici dumneavoastră nu cunoașteți cele mai elementare învățături ale Bisericii lui Hristos? V-aș propune ca odată cu frumoasele daruri pe care le faceți finilor la Botez, să adăugați și o Sfântă Scriptură, un Catehism Creștin Ortodox, o Carte de rugăciuni și totodată să vă acoperiți și dumneavoastră minusurile.

Cât privește Taina Sfintei Spovedanii, pot spune că m-a ajutat foarte mult în constatarea acestor lipsuri. Întrebarea pe care am pus-o a fost nu "cât timp vă rugați?" sau "când și unde vă rugați?", ci "ce rugăciuni știți?". Cei mai în vârstă, care au prins vremurile când în Școală se preda Religia, mai știu Tatăl nostru și Crezul la fel ca și copiii pentru care ierarhi, ca Prea Sfințitul Episcop Calinic, au susținut după 1989, în Parlament, reintroducerea învățământului în Școală; dar creștinii cu vârste cuprinse între 25 și 50 de ani sunt cei mai afectați de sindromul "am credința mea". De la unii dintre aceștia am primit diverse răspunsuri: "îmi fac o cruce când mă culc", "mă închin când plec la serviciu" sau spun "Doamne ajută!".

Pentru a ieși din această "necunoaștere" a învățăturilor de credință și a rugăciunilor Bisericii, cei în cauză sunt datori în primul rând să participe regulat la Sfânta Liturghie din Duminici și Sărbători, deoarece însăși Liturghia este o cateheză în sine, având în vedere că în cadrul ei sunt rostite rugăciuni ca Tatăl nostru, Crezul și sunt citite Apostolul și Sfânta Evanghelie (pe care la final preotul o sintetizează în predică).

În al doilea rând fiecare creștin drept-măritor are datoria de a continua însușirea învățăturilor Bisericii și practicarea rugăciunii în particular, acasă la el, în propria cameră, unde este firesc să existe o Sfântă Scriptură (Biblia), un Catehism, o Carte de rugăciuni, o Sfântă Icoană și o candelă. Rugăciunea particulară trebuie săvârșită atât din îndemnul propriei conștiințe, dar și din indicațiile epitimice ale preotului duhovnic, el fiind cel mai în măsură să constate evoluția duhovnicească a credinciosului care i se mărturisește. Nu trebuie uitată nici lecturarea unor capitole din Sfânta Scriptură, pentru a respecta astfel îndemnul Mântuitorului Hristos: "Privegheați (și vă rugați), căci nu știți ziua, nici ceasul când va veni Fiul Omului" (Matei 25, 13; Marcu 13, 33; Matei 26, 41; Luca 21, 36).

[sus]

 
 
 
Promovare Gratuita - Top123
 
Copyright Parohia Vărzaru. Toate drepturile rezervate. Web master: tavy_dum@gmail.com.com